Filosofian lukion oppikirja

Maapallo

Mitä oleminen on?

Aineellisista ja näkyvistä kappaleista on luontevaa sanoa, että ne "ovat olemassa". On luontevaa sanoa myös: "Paperissa on reikiä" jos siinä on reikiä. Seuraako reiän olemisesta myös se, että reikä on olemassa? Kumpi voidaan ajatella substanssiksi ja kumpi predikaatiksi: paperi vai reikä? (s.38-39)


Mitä on olemassa.ppt


Kappaleen keskeiset käsitteet

Metafysiikka
olemassolo
oleminen
Ontologia
-materiaaliontologia
-formaaliontologia
-fundamentaaliontologia
Substanssi
Kosmologia
Teologia
Uskonnonfilosofia
Kausaliteetti
Teleologia
Predikaatti
Universaali ominaisuus
Objektiivinen idealismi
Idea (Platonilla)
Käsiterealismi
Nominalismi
Abstrakti


Tehtäviä:

1. Tutki netissä käytyä keskustelua Jumalan olemassaolosta. Kuinka filosofinen keskustelu on? Kuinka paljon hyvään argumentointiin on panostettu? Millaisiin filosofisiin käsityksiin siellä viitataan? Miten näitä käsityksiä voisi kritisoida? Millaisia argumentointivirheitä löydät?(esim. Suomi24 http://keskustelu.suomi24.fi/debate/4989 ) (kirjan s. 14, 44-45, 76-81)

2. Perehdy netissä käytyyn keskusteluun kysymyksestä: ”kiertääkö maa aurinkoa?” ja pohdi onko aurinko tai maakeskeinen käsitys aurinkokunnasta uskottava.
http://www.tiede.fi/keskustelut/ta-htitiede-ja-avaruus-f6/kierta-a-ka-aurinko-maata-t47461.html (kirjan s. 41)

3. Naiivin realismin mukaan maailma on sellainen millaisena se normaalisti koetaan. Minkälaisia aineksia seuraavat artikkelit antavat tämän käsityksen kumoamiseen?

Aivotoiminnoista havaintoihin


Linkkejä kappaleen teemoihin

Wikipedian metafysiikkasivu

Peda.netin metafysiikkasivu

Mihin metafysiikkaa enää tarvitaan? Niin&näinin artikkeli

Fenomenologia - lisäteksti

Sokrates ja ontologia - ohjelma

Johdatus metafysiikkaan - kuunnelma yle.fi


Lisämateriaalia kappaleen teemoihin:

Se ei edelleenkään pyöri

Tieteessä tapahtuu: Juha Himanka

Yritys ymmärtää Kari Enqvistiä

Tieteessä tapahtuu: Juha Himanka

Havainnon filosofiaa

Maurice Merleau-Ponty: Esipuhe havainnon fenomenologiaan:


Väittelynaiheita kappaleen teemoihin:

1. Kaikkien käsitysten ja ajattelutapojen taustalla on jokin ontologinen kannanotto.
2. Toimintamme kertoo maailmankuvastamme.Tulosta tämä sivu / Print this page

© Www.filosofia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003