Filosofian lukion oppikirja

Maapallo

Normatiivinen etiikka

Normatiivinen etiikka antaa meille ohjeita siitä miten meidän tulisi elää. Nämä ohjeistukset näkyvät myös yhteiskuntafilosofiassa. Esim. Platonin etiikkaa ja yhteiskuntafilosofiaa on vaikea erottaa toisistaan. Oikeudenmukainen yhteiskunta edellyttää myös yksilöiltä oikeudenmukaisuutta.


Normatiivinen etiikka PPT


Kappaleen keskeisiä käsitteitä

Hyve-etiikka (Sokrates, Platon, Aristoteles)
Teleologinen etiikka
Essentialismi
Velvollisuusetiikka (deontologia)
Kantin etiikka
Kategorinen imperatiivi
Seurausetiikka
Utilitarismi
Hedonismi
Prima facie-etiikka
Jeremy Benthamin etiikka
J. S. Millin etiikka
Epikurolaisuus
Naturalistinen virhepäätelmä
Altruismi


Normatiivinen etiikka/ Hyve-etiikka

Sokrates (Janne Kurjen näkemys)

Platon (Eero Salmenkiven näkemys)

Alasdair MacIntyren aristotelinen etiikka (Petri Koikkalainen)


Normatiivinen etiikka/ Velvollisuusetiikka

Immanuel Kant (Toni Kanniston näkemys)

Immanuel Kantin etiikka (Toni Kannisto)

Kevään 2003 filosofian yo-koekysymyksenä oli Immanuel Kantin (1724-1804) kategorinen imperatiivi etiikassa. Tässä on piste-ehdotus: Kolme pistettä: osaa kategorisen imperatiivin ensimmäisen muotoilun ja tietää, että kyse on velvollisuusetiikasta (tahto eikä tunne). Lisäpisteitä: humaniteettiperiaate (ihminen arvona sinänsä) ja sen liittyminen kategorisen imperatiivin ensimmäiseen muotoiluun. Lisäpisteitä saa myös kategorisen imperatiivin sovelluksista ja kriittisestä tarkastelusta sovellusten tasolla. Samoin lisäpisteitä siitä, että pystyy vertailemaan kategorista imperatiivia muihin eettisiin näkemyksiin, esim. kymmeneen käskyyn tai utilitarismiin.

Moraalin murtuminen natsi-Saksassa (Miika Hynninen)

Jonathan Gloverin moraalihistorian klassikko ihmisyys

(filosofian opiskelijan näkökulma tähän teokseen)


Normatiivinen etiikka /Utilitarismi (seurausetiikka)

Lisää utilitarismista (Arvi Pakaslahti)

Bioutilitarismi (Simo Vehmas)

Malin Grahn: Stoalaisuus


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Www.filosofia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003