Filosofian lukion oppikirja

Maapallo

Onko kaikki ainetta?

Pelkkä kuva kylmästä talvimaisemasta voi saada aikaan pienen kylmyyden aistimuksen. Mitä siis aistimme kun aistimme kylmää: kylmän maiseman vai vain erilliset aistimukset kylmästä ja maisemasta? Onko maailmassa "kylmyyttä"? Miten kylmyyden olemassaolo voitaisiin yrittää kieltää tieteen avulla? Miten materialisti ja idealisti näkevät tilanteen? (s. 46-49)


Onko kaikki ainetta? (ppt)


Kappaleen keskeiset käsitteet


Materialismi
Sunbstanssimonismi
Substanssipluralismi
Atomi
Fysikalismi
Determinismi
Indeterminismi
Idealismi
Idea (uuden ajan filosofiassa)
Kvalitatiivinen
Kvantitatiivinen
Subjektiivinen idealismi
Solipsismi
Absoluuttinen idealismi


Tehtäviä:

1. Lue artikkeli eläinten tietoisuuden tutkimuksesta. Miten tietoisuuden olemassaoloa elimillä on tutkittu? Millaisiin eläinten toimintaa koskeviin taustaoletuksiin tutkimus perustuu? Voiko ihmisen tietoisuuden olemassaolosta varmistua samoin? (kirjan s. 50)
http://www.tiede.fi/artikkeli/61/emme_ole_yksin

2. Katso videot robotin toiminnasta. Voiko robottia ajatella? Voiko robotti olla älykäs vaikkei sillä olisi tietoisuutta? Voidaanko eläintä pitää robottina?
http://www.youtube.com/watch?v=2STTNYNF4lk
http://www.youtube.com/watch?v=bNAnUygqOYc&feature=related

3. Lue artikkelit lumelääkkeiden vaikutuksesta. Haastaako lumelääkkeiden vaikutus ontologisen materialismin? Millainen mielenfilosofinen teoria pystyy ottamaan huomioon lumelääkkeiden vaikutuksen?
http://www.tekniikkatalous.fi/kemia/article551386.ece

4. Lue artikkeli ja pohdi millaisia filosofisia näkökantoja siihen sisältyy. Pohdi myös millaisia vaihtoehtoja niille on?
http://www.vaasanyliopisto.fi/midcom-serveattachmentguid-39cc6e8ceeaf08ba5d2ff6acbe8fa9f1/slyo%2015%2011%20%20artikkeli.pdf


Linkkejä kappaleen teemoihin

Tehtävä:

Lue artikkeli ja pohdi millaisia filosofisia näkökantoja siihen sisältyy. Pohdi myös millaisia vaihtoehtoja niille on?

Wikipedian materialismisivu

Wikipedian idealismisivu

Wikipedian mielenfilosofia

Onko mieli ainetta Peda.net

Lisäteksti Platonista

Filosofia.fi-sivusto


Lisämateriaalia kappaleen teemoihin:

Eläinten tietoisuus ja oikeudet (Ville Lähde)

Turingin testi (Wikipedia)


Väittelynaiheita kappaleen teemoihin:

1. Aivot määräävät, ihminen vikisee.
2. Kulttuuri määrää, ihminen vikisee.


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Www.filosofia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003