Filosofian lukion oppikirja

Maapallo

TIETO-OPPI


  Ei kuvaa  

Kuvassa näet joukon kirjoja, joista osa on tullut hyvinkin tunnetuksi filosofian parissa. Mitkä ovat sinulle tärkeitä kirjoja? Mitä olet niistä oppinut? Mikä on varhaisin muistikuva luetusta tekstistä? Millainen oli edellisen muistikuvan tilanne eli sosiaalinen konteksti? Mikä kirja vei sinut sisälle kirjojen maailmaan? Usein kirjoissa käsitellään faktan lisäksi fiktiota - missä mielessä fiktio on totta? Voiko fiktio olla enemmän totta kuin fakta? Oliko edellinen kysymys filosofisesti mielekäs?


Johdanto

Tieto-opissa eli epistemologiassa käsitellään tietämiseen ja tietoon liittyviä peruskysymyksiä. Niistä seuraaviin polkuja filosofiaan kirjan tieto-oppi antaa vastauksia ja erilaisia näkökulmia.

Mitä on tieto? Mitä on totuus? Mikä on tiedon merkitys? Onko mahdollista tietää? Mitä on usko verrattuna tietoon? Mitä uskomuselementtejä liittyy tietona pidettyyn väittämään? Mitkä ovat tieteellisen tiedon edellytykset?

Erityisen näkökulman tietoon tarjoaa Paolo Freiren DIALOGISEN PEDAGOGIIKAN esittely (kirjassa sivulla 74), jossa pyritään herättämään oppijan itsetunto synnyttämällä itseluottamusta kokeilevien pohdintojen avulla. Koko kirja ja nämä nettisivut rakentuvat tämän oivalluksen varaan. Useimmat tehtävät ovat parhaimmillaan, kun keskustelet niistä jonkun muun kanssa ja siten rakennatte maailmaa erilaisine merkityksineen. Hyvän dialogin edellytyksiin kuuluu siinä läsnäolevien ihmisten välillä vallitseva rakkaus, nöyryys, usko ihmiseen, toivon näkökulma ja sitoutuminen kriittiseen ajatteluun. Näistä tekijöistä rakentuu ajattelun ja dialogin flow (sivulla 92).


Tieto-oppiin liittyviä yo-tehtäviä:

1) Turingin testiksi kutsutaan seuraavaa tekoälyyn liittyvää koejärjestelyä. Henkilö keskustelee ja tekee kysymyksiä tietämättä, onko vastaaja kone vai ihminen. Jos henkilö ei vastausten perusteella pitkänkään ajan kuluttua pysty erottamaan konetta ihmisestä, kone on läpäissyt Turingin testin. Onko koejärjestely mielestäsi pätevä? Perustele.
(kirjasta löydät aineistoa tähän tehtävään sivuilta 64 - 65, 69, 70 -71)

2) Ovatko alla olevat päättelyt päteviä? Jos joku niistä ei ole pätevä, niin miksi ei?
a. - Kaikki kalat osaavat uida.
- Minä osaan uida.
Siis: minä olen kala.

b. - Jos juon kolajuomaa piristyn.
- Olen piristynyt.
Siis: olen juonut kolajuomaa.

c. - Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia.
- Minä olen ihminen.
Siis: minä olen kuolevainen.
(Aineistoa kirjan väittelyvälineistä sivuilta 14 -15)


Väittelynaiheita tieto-oppiin:

Filosofian tehtävä on päästä harhasta todellisuuteen
Usko yhteistyöhön, niin se ei enää ole pelkkää harhaa.
Filosofiassa ei ole syntynyt oleellisesti uutta sitten antiikin.
On kansan omaksi parhaaksi pitää se harhan vallassa.


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Www.filosofia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003