Filosofian lukion oppikirja

Maapallo

TODELLISUUDEN ARVOITUS

Sanomme helposti, että "Hän on televisiossa" tai "Hän on nyt puhelimessa", vaikka tiedämme ettei kukaan ole television tai puhelimen sisällä. Miksi tästä huolimatta puhumme asiasta tällä tavalla? Miksi emme ilmaise asiaa niin kuin se on? Mitä tämä kertoo "arkimetafysiikkamme" luonteesta?


Luvun teemat:

Tutkimustehtäviä:

1. Johdatus metafysiikkaan - kuunnelma yle.fi http://oppiminen.yle.fi/artikkeli?id=7542 Tee muistiinpanot kuunnelmasta
2. Sokrates ja ontologia - ohjelma http://www.feto.fi/sokrateet/so1.html
3. Muodosta dialogit a: materialistin ja idealistin välille (kirjan s. 46-49) ja b: metafyysisen vapauden puolustajan ja kieltäjän välille (kirjan s. 54-57).
4. Vastaa metafysiikkaa koskeviin YO-tehtäviin.


Metafysiikkaa koskevia YO-tehtäviä:

1. Filosofiassa on esitetty useita ruumiin ja mielen suhdetta koskevia teorioita.
a) Esittele kartesiolaista dualismia. (1 p)
b) Millä perusteella kartesiolainen dualismi on hylättävissä? (3p)
c) Esittele nykyaikaisia vaihtoehtoja dualistiselle teorialle. (5 p)

2. David Hume ja Ludwig Wittgenstein puhuvat metafysiikkaa vastaan. Valitse, haluatko puolustaa vai vastustaa heidän näkemystään. Perustele oma kantasi filosofisesti.
Ludwig Wittgenstein: “Siitä mistä ei voi puhua on vaiettava.”
Tractatus logico-philosophicus eli loogis-filosofinen tutkielma (Alkuteos 1921), suom. Heikki Nyman, WSOY, Porvoo, 1980
David Hume: “Kun me näiden periaatteiden valtaamina käymme kirjastojen läpi, minkälaista hävitystä meidän täytyykään siellä tehdä? Ottaessamme käsiimme jonkun nidoksen esim. jumaluusoppia tai koulumetafysiikkaa, tulee meidän kysyä: Sisältääkö se jotain suuretta tai lukua koskevaa loogillista ajattelua? Ei. Sisältääkö se jotain tosiseikkoja ja olemassaoloa koskevaa kokemusajattelua? Ei. Heitettäköön se siis tuleen, sillä se ei voi sisältää muuta kuin viisastelua ja harhaluuloa.” Tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä. (Alkuteos: An Enquiry Concerning Human Understanding, 1748.) Suomentanut Eino Kaila. Porvoo: WSOY, 1938.

3. Kuvaile ja arvioi filosofian historian perinteisiä jumalan olemassaolon todistuksia.

Lisää YO-tehtäviä pisteytyksineen: http://www.feto.fi/ff_yo_kys_meta_fil.htm


Lisämateriaalia luvun teemoihin:

1. Mihin metafysiikkaa enää tarvitaan? Niin&näinin artikkeli http://www.netn.fi/298/netn_298_aristo6.html


Kevennys todellisuuden arvoituksen opintoihin:

Erityisesti uskonnonfilosofian yhteydessä voi kuunnella ja katsoa musiikkivideon

M.A. Numminen sings Wittgenstein


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Www.filosofia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003