Filosofian lukion oppikirja

Maapallo

Tieteenfilosofia

Filosofi Ludvig Wittgenstein vertasi todellisuuden ja kielen suhdetta kuvan ja tapahtuman suhteeseen. Aina kuva ei ole tarkka kopio tapahtumasta tai maisemasta. Miten kuvan epätarkkuus jättää mahdollisuuksia tulkinnoille avoimeksi? Kuinka tarkan kuvan todellisuudesta tiede piirtää? Mitä jää avoimeksi? Kuinka teoriat täyttävät tiedon aukkoja?Kappaleen keskeisiä käsitteitä

demarkaatio-ongelma
tieteen tuntomerkit
kausaalisuus
induktio
looginen empirismi
falsifiointi
verifiointi
hermeneutiikka
hermeneuttinen kehä
rationalismi
empirismi
subjektiivinen idealismi
apriorinen tieto
aposteriorinen tieto

Immanuel Kant

Ylen elävä arkisto

David Hume ja Thomas Reid. Kausaliteetin ongelma (audio).

Ylen elävä arkisto


Tehtäviä

Etsi kehäpäätelmiä (väittelyväline 7, s.14) lehtiartikkeleista.

Tutustu linkkilistan avulla hermeneutiikan (s.85) pääkäsitteisiin. Mitä ilmiöitä me tulkitsemme vääjäämättä hermeneuttisessa kehässä? Jäävätkö jotkin ilmiöt hermeneuttisen kehän ulkopuolelle?

Mitä yhteyksiä löydät hermeneuttisen kehän ja Kantin tieto-opin (s.90) välillä?


Väittelynaiheita

Tietoisuus on illuusio, aivot ovat todellisuus.
Harhoista voi vapautua.
Kun tarpeeksi moni uskoo valheeseen, siitä tulee totta.
Internet ennemmin vahvistaa harhoja kuin auttaa löytämään totuutta.
Taide on valhe, joka paljastaa totuuden (Pablo Picasso).


Kappaleeseen Tieteenfilosofia liittyviä yo-kysymyksiä

1) Ajattelun tiedollisiksi hyveiksi sanotaan kriittisyyttä, selkeyttä, johdonmukaisuutta, ristiriidattomuutta, kattavuutta ja järjestelmällisyyttä. Miksi nämä hyveet ovat arvokkaita, ja miten ne toteutuvat tietoyhteiskunnassa? (aineistoa kirjan sivuilta 82-83)


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Www.filosofia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003