Filosofian lukion oppikirja

Maapallo

Usko ja tieto

Eri uskontojen symbolit sisältävät kukin runsaasti erilaisia viittaussuhteita ja sitä kautta tietoa uskonnosta. Valitse jokin symboli ja mieti, mitä tietoa se sisältää? Mihin tietoihin symboli viittaa?


Usko ja tieto (ppt)


Kappaleen keskeisiä käsitteitä

uskonnonfilosofia
uskominen ja ajattelu (Augustinus, Anselm Canterburyläinen, Tuomas Akvinolainen)
tiedostaminen ja rakkaus (mestari Eckhart)
Jumalan olemassaolon todistus
ontologinen todistus
Paleyn kelloanalogia
moraalinen todistus
liikkumaton liikuttaja
Pascalin todennäköisyystodistus

Spinozan ja Leibnizin ajatuksia (audio):

Ylen elävä arkisto


Tehtäviä

Vertaile toisiinsa Platonin (s.64) ja Augustinuksen (s.76) näkemystä tiedosta. Mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroavuuksia on heidän tiedon ja uskon määritelmissään?

Mitä argumentteja keksit Blaise Pascalin todennäköisyystodistuksen puolesta ja sitä vastaan?(s.81)

Matemaatikko John Napier (1550-1617) kehitti logaritmit, jotta Ilmestyskirjan pedon luvun arvon laskeminen nopeutuisi. Mitä perusteluja voidaan esittää tällaisen Raamatun tulkinnan puolesta ja mitä sitä vastaan? Edustaako tämä tulkinta tieto-opillisesti dogmatismia, fundamentalismia vai liberaalia näkemystä?


Väittelynaiheita

Kristillinen perisyntioppi on pohjimmiltaan oikeassa: Ihminen on luonnostaan paha.
Platon oli oikeassa: elämme luolassa varjokuvia katsellen. 
Media maalaa maailmasta vääristyneen kuvan.
Mieluummin hyödyllinen valhe kuin haitallinen totuus


Kappaleeseen Usko ja tieto liittyviä yo-tehtäviä

1) Kuvaile ja arvioi filosofian historian perinteisiä Jumalan olemassaolon todistuksia.
(kirjan sivut 78 - 81 ja 44 - 45 käsittelevät Jumalaa ja Jumalan olemassaolon todistuksia.)


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Www.filosofia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003