Filosofian lukion oppikirja

Maapallo

Millainen on ihanteellinen yhteiskunta?

Yhteiskunnallinen valta on jakautunut erilaisille tahoille. Pohdi miten valta ja erilaiset vallanpitäjät näkyvät kaupunkien arkkitehtuurissa. Mannerheimin patsas Mannerheimintiellä.


Kappaleen Millainen on ihanteellinen yhteiskunta? PPT


Kappaleen keskeisiä käsitteitä:

utopia
dystopia
demokratia
diktatuuri
totalitarismi
meritokratia
Platonin ihannevaltio
paternalismi
dialektiikka
kommunismi
sosialismi
anarkismi
valta


Linkkejä kappaleisiin mainittuihin käsitteisiin liitten

Wikipedian utopia-linkki ja lista kuuluisista utopioista

Demokratian haasteita ja ongelmia

Hallintomuotojen jakautuminen maiden tulotason perusteella 1980-ja 90-luvuilla


Linkkejä, joihin liittyy tehtäviä:

luettelo nykyisistä kommunistisista valtioista

luettelo nykyisistä sosialistisista valtioista

- Millainen muutos sosialismin/kommunismin kannatuksessa on tapahtunut? - Mitä yleisiä syitä sosialismin/kommunismin romahdukselle voidaan nimetä? - Valitse kolme maata ja tarkastele niiden erityissuhdetta sosialismin/kommunismin ideologiaan.

Ihannevaltion ihannekansalainen?

- Millaisia ajatuksia Britannian toimet kansalaisten ohjailemiseksi ”oikealle tielle” herättävät? - Mitkä viimeaikaiset toimet Suomessa voisivat olla vastaavanlaisia? - Onko valtiolla oikeus laein ja suosituksin rajoittaa kansalaisten vapautta harjoittaa esim. omia kulutustottumuksiaan?

Tutustu nuorisolle suunnattuun valtikka –verkkodemokratiahankkeeseen

Miksi demokratiakasvatus on tärkeää? Millaisia vaikutusmahdollisuuksia nuorilla on? Miten mielestäsi voitaisiin parhaiten taata se, että Suomessa olisi tulevaisuudessa poliittisesti aktiivisia/tietoisia aikuisia?

Globaalista demokratiasta

Mitä tarkoitetaan globaalilla kansalaisyhteiskunnalla? Missä mielessä maailmanpolitiikka kärsii demokratiavajeesta? Miksi globaalia demokratiaa tarvitaan?

Anarkismista

Mikä on anarkismi.net? Minkälaisia tempauksia anarkistit järjestävät? Missä asioissa voisit kuvitella jollakin osapuolella olevan ylivaltaa siinä määrin, että voisit osallistua anarkistiseen toimintaan?


Teemoja väittelyyn:

Suomi on luokkayhteiskunta.
Taloudellinen valta on todellista valtaa.
Opiskelijat tulisi jakaa taitojaan vastaaviin tasoryhmiin.
Ihmiskunta etenee kohti aina parempaa yhteiskuntamuotoa.


YO –tehtäviä kappaleen teemoista:

1. Miten parhaassa mahdollisessa valtiossa pitäisi valita valtionjohtajat? (kevät 2009)
2. Äänioikeuden mielivaltainen rajoittaminen poliittisissa vaaleissa on demokratian periaatteiden vastaista. Määrittele demokratia ja pohdi sen yhteiskuntafilosofisia perusteluita. (syksy 2006)
3. Karl Popper (1902-1994) syyttää Platonin Valtio-dialogissa esittämää ihannevaltiomallia totalitarismista. Pohdi tällaisen syytöksen oikeutusta. (kevät 2003)
4. Sanotaan, että valta turmelee ja että absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Millä tavalla valta oikeutetaan, vai voiko valtaa oikeuttaa lainkaan? Tarkastele kysymystä myös jonkin filosofisen valtateorian näkökulmasta. (kevät 2000)


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Www.filosofia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003