Filosofian lukion oppikirja

Maapallo

Millaisen maailman haluaisin?

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus on lisääntynyt myös Suomessa viime vuosina. Minkälaiset yhteiskunnalliset erot ovat hyväksyttäviä ja mitkä taas eivät ole? Leipäjono Helsingissä.


Millaisen maailman haluaisin? PPT


Kappaleen keskeisiä käsitteitä:
Millaisen maailman haluaisin? Kirjan sivut 142 – 149

distributiivinen oikeudenmukaisuus
retributiivinen oikeudenmukaisuus
tasa-arvo
feminismi
biologinen sukupuoli
sosiaalinen sukupuoli
globaali oikeudenmukaisuus
oikeutettu sota
poliittinen realismi
ympäristöfilosofia


Niin&Näin lehden artikkeli yhteiskunnallisesta ja globaalista oikeudenmukaisuudesta

Kestävä kehitys oikeudenmukaisuusperiaatteena (ympäristöpolitiikan filosofiaa)

Talouskasvun ja hyvinvoinnin problematiikkaa

Tasa-arvovaltuutetun sivut

Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen perussanasto

Maailmantaloudesta ja sen (epä)oikeudenmukaisuudesta

Hyviä taulukoita globalisaation vaikutuksista tulonjakoon

Suomen YK-liiton sivusto


Linkkejä, joihin liittyy tehtäviä:

Hyvinvointivaltio vai oikeusvaltio?

Mitä eroa on muodollisella ja todellisella tasa-arvolla? Onko valtion harjoittama ”tasauspolitiikka” mielestäsi oikeutettavissa? Mitä hyötyjä ja haittoja hyvinvointivaltioon liittyy?

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja tehokkuus – moderni kolmiyhteys

Mitä tarkoitetaan rakenteellisella epätasa-arvolla ja miten se ilmenee esimerkiksi Suomessa? Miten tehokkuus liitetään artikkelissa tasa-arvoon? Mitä mieltä olet ns. heikosta suosimisesta?

Erään suomalaisen feministijärjestön sivut

Tarvitaanko Suomessa pelkästään naisten asiaa ajavia liikkeitä? Minkälaiset kysymykset ovat tärkeitä feministeille nyky-Suomessa? Tutustu myös Tulva-lehteen http://www.tulva.fi/

YK:n vuosituhattavoitteet

Minkälaisia vuosituhattavoitteita YK on asettanut? Miten tavoitteissa on edistytty? Miksi köyhyyden vähentäminen on olennaisen tärkeää? Mitä muita ongelmia köyhyyteen liittyy?


Hyviä teemoja väittelyyn:

1. Suomalainen yhteiskunta on oikeudenmukainen.
2. Samanlaisia on kohdeltava samalla tavoin, erilaisia eri tavoin.
3. Naiseksi ei synnytä, naiseksi tullaan.
4. Maassa maan tavalla.
5. Köyhät ovat itse syypäitä ahdinkoonsa.
6. Kehitysmaiden velat tulisi mitätöidä.


YO -tehtäviä kappaleen teemoista:

1. Sanotaan, että paratiisissa ja helvetissä ei ole oikeudenmukaisuutta. Voidaanko kuvitella sellainen luonnollinen tila, jossa ei vallitse minkäänlainen oikeudenmukaisuus? Miksi oikeudenmukaisuutta tarvitaan yhteiskunnassa? (kevät 2007)

2. Suomessa ajatellaan yleisesti, että hyvinvointi kuuluu kaikille. Millä tavalla jonkun ihmisen tai ihmisryhmän selvästi keskimääräistä korkeampi hyvinvointitaso olisi perusteltavissa? (syksy 2008)

3. Suomessa on muihin kehittyneisiin maihin verrattuna pienet tuloerot. Usein ajatellaan, että tuloeroja tarvitaan taloudellisen kasvun kannustimeksi. Pitäisikö tuloeroja pyrkiä edelleen kaventamaan tasa-arvon nimissä vaikka taloudellinen kasvu vaarantuisi, vai olisiko perusteltavissa että taloudellisen kasvun takaamiseksi tuloerojen sallitaan kasvaa? Pohdi asiaa filosofisesti. (kevät 2005)

4. "Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan; sen kohtuuden tähden, joka laissa on, se hyväksytään." (Tuomarin ohjeet, Suomen laki I) Onko olemassa eettisesti oikeudenmukaisia menetelmiä päättää oikeasta rikoksen ja rangaistuksen suhteesta?  (kevät 1999)


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Www.filosofia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003