Filosofian lukion oppikirja

Maapallo

Yksilö ja yhteisö

Kappaleen Yksilö ja yhteisö PPT


Kappaleen keskeisiä käsitteitä:

individualismi
kollektivismi
liberalismi
libertarismi
kommunitarismi
luonnontila
yhteiskuntasopimus
negatiivinen ja positiivinen vapaus
oikeus ja velvollisuus


Kappaleeseen liittyviä linkkejä

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Ihmisoikeudet.net sivusto

Ihmisoikeudet.net sivusto tarjoaa hyvää perustietoa ja ajankohtaisia ihmisoikeusasioita

Ihmisen velvollisuuksien julistus

Artikkeli vapauden käsitteestä yhteiskuntafilosofiassa


Kappaleen teemoja laajentavia linkkejä, joihin liittyy tehtäviä

Uusliberalismi Suomessa

Mitä tarkoitetaan uusliberalismilla? Minkälaiset tapahtumat Suomessa ovat osoituksia uusliberalismista? Millaisia uhkakuvia uusliberalismiin liittyy hyvinvointivaltion näkökulmasta?

Jalot villit vs. sivistyneet kansalaiset

Pilaako yhteiskunta ja sivistys luonnostaan hyvän ihmisen? Mihin Tarzan hahmon luontainen hyvyys ja viattomuus perustuvat? Miten Tarzan muuttuisi jos hänet pakotettaisiin osaksi ns. sivistynyttä yhteiskuntaa? Jos ihminen on luonnostaan hyvä, miksei tämä päde myös eläimiin?

John Rawlsista tiivistettynä niin&näin lehdessä

Lisätietoa John Rawlsista

Miksi on tärkeää saavuttaa yhteiskuntasopimus? Onko erilaisten näkemysten tasapainottaminen käytännössä mahdollista? Minkälaista kritiikkiä Rawlsia kohtaan on osoitettu?

Kollektiivisen ja individualistisen kulttuurin vertailua Tiede –lehden artikkelissa

- Mitä keskeisiä eroja kirjoittaja näkee individualistisen ja kollektiivisen kulttuurin välillä? - Miten Suomi sijoittuu tässä erottelussa? Oletko samaa mieltä kirjoittajan kanssa? - Millaisia kollektiivisen kulttuurin piirteitä länsimaalaisen voi olla vaikea ymmärtää?


YO-tehtäviä kappaleen teemoista:

1. Pohdi yksilön ja yhteisön suhdetta filosofisena kysymyksenä. (syksy 2006)
2. a) Mitä altruismilla tarkoitetaan? (2 p.)
b) Toimivatko ihmiset koskaan aidosti altruistisella tavalla? (4 p.) (syksy 2009)
3. Sanotaan, että yksilön vapaudella on aina rajansa.
a) Pohdi miten väite on perusteltavissa.
b) Anna esimerkkejä yksilön vapauksista ja selitä niitä.
c) Mitä vapauksia ihminen ei voi itselleen vaatia? (kevät 2008)
4. Omistaminen on keskeinen länsimainen oikeus. Filosofit ovat esittäneet omistusoikeuden teorioita ja myös kiistäneet omistamisen
oikeutuksen. Pohdi omistusoikeutta filosofisesti. (kevät 2004)


Teemoja väittelyyn ja keskusteluun:
- Luokaton lukio aiheuttaa syrjäytymistä ja muita ongelmia.
- Ihminen ajaa aina omaa etuaan.
- Minulla on velvollisuus auttaa maailman nälkää näkeviä ihmisiä.


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Www.filosofia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003