Filosofian lukion oppikirja

Maapallo

Onko mahdollista tietää?

Sinetti liittyy historiallisesti kirjoituksiin, joiden alkuperäisyys ja luottamuksellisuus haluttiin taata sinetöinnillä (sinetöidyt kirjeet). Miten tiedon avoimuuden vaatimus esiintyy nykyajassa? Miten avoimuus on ristiriidassa yksityisyyden kanssa? Voiko esim. Wikileaksin paljastukset olla haitallisia?


Onko mahdollista tietää? (ppt)


Kappaleen keskeisiä käsitteitä

relativismi
skeptisismi
agnostisismi
dogmatismi
pragmatismi
kriittinen asenne
itsepäisyyden menetelmä
auktoriteetin menetelmä
intuitio
syyt (aineellinen, muodollinen,vaikuttava, finaalinen)

Rene Descartes:

Ylen elävä arkisto

Charles S. Peirce (1839-1914) ja William James (1842-1910)(audio)

Ylen elävä arkisto


Tehtäviä

Kuinka raja tiedon ja ei-tiedon välillä on määriteltävissä?
Onko aiemmin tietona pidetty näkemys enää tietoa? Onko se koskaan ollut tietoa? Miten se eroaa luulosta?
Illuusiotehtävät:
Tutustu oheiseen illuusioita esittelevään laajaan sivustoon. Valitse niistä muutamia illuusioita, joita kokeilet. Mikä on ko. illuusion kohdalla totta ja mikä mielesi tuotetta? Eikö mielen tuottama illuusio olekaan totta? Missä mielessä illuusio on totta? Miten illuusio eroaa hallusinaatiosta, joita voi olla esimerkiksi skitsofreenikoilla?
Illuusiot:
http://www.michaelbach.de/ot/
Hallusinaatiot:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hallusinaatio


Väittelynaiheita

Tieto on harhaa. Viisas tietää, ettei tiedä mitään.
Maailma ei kestä totuutta. Wikileaks pitäisi tukkia.
Kaikki tieto on jostain näkökulmasta illuusiota.


Kappaleeseen liittyviä yo-tehtäviä

1) Naiivin realismin mukaan maailma nähdään täsmälleen sellaisena kuin se on. Havainnon illuusiot osoittavat kuitenkin, ettei näin ole. Mikä näin ollen on havainnon kohde tietoteorian perusteella ? (huom! Nettisivun Onko mahdollista tietää illuusiotehtävät ja linkki voivat avata tätä yo-tehtävää)
(aineistoa tehtävään vastaamiseen kirjan sivuilta 70 - 73).


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Www.filosofia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003